QQ游戏服务器IP列表

 QQ游戏服务器IP地址真是多呀,之前封了好多,QQ游戏已经不能玩了,但最近又发现又能登录QQ游戏了,看来又有新的服务器IP出现了。下面是我自己整理的QQ游戏服务器IP地址列表(共93个),将会持继更新!到目前为止,是可以封锁QQ游戏的。封锁抱着有杀错无放过原则,哈。。。

58.60.9.41
58.60.9.62
58.60.9.63
58.60.9.64
58.60.11.31
58.60.11.32
58.60.11.33
58.60.11.34
58.60.12.114
58.60.13.202
58.60.15.77
58.60.15.78
58.60.15.79
58.61.166.133
58.221.38.183
58.251.57.165
58.251.62.79
58.254.33.37
60.28.1.107
60.28.231.184
60.28.233.183
61.172.204.148
61.172.204.160
61.172.204.188
61.172.204.82
119.143.3.34
119.147.15.44
119.147.18.126
119.147.18.138
119.147.18.139
119.147.18.140
119.147.3.114
119.147.3.147
119.147.3.35
119.147.3.36
119.147.3.46
119.147.3.48
119.147.3.68
119.147.4.165
119.147.4.250
119.147.75.164
121.11.64.89
121.11.67.131
121.11.68.79
121.11.68.82
121.14.95.121
121.14.97.166
121.14.97.172
121.9.240.198
121.9.240.200
121.9.240.227
123.130.125.45
124.115.2.218
124.115.2.220
124.115.2.221
124.115.2.222
124.115.2.228
124.115.3.99
124.83.31.90
124.89.30.179
124.89.30.235
124.89.30.36
124.89.31.91
125.39.53.103
125.39.53.92
125.39.56.30
202.205.3.202
210.22.23.14
210.22.23.197
211.144.86.221
218.17.209.23
218.18.95.153
219.133.38.246
219.133.38.247
219.133.38.248
219.133.38.249
219.133.38.250
219.133.41.13
219.133.41.152
219.133.41.16
219.133.41.168
219.133.41.17
219.133.41.231
219.133.41.47
219.133.49.104
222.73.78.21
222.73.78.22
222.73.78.31
222.73.78.32
222.73.78.33
222.73.78.34
222.73.78.35
222.73.78.43

标签:服务器qq游戏网络游戏
Last modification:August 30th, 2019 at 04:33 pm

11 comments

 1. 那端口是什么?

 2. 小农夫

  为什么还没有新作呀,博主是不是太忙了

 3. 小农夫

  什么时候再更新文章呀,期待中

 4. 卢松松

  我觉得服务器还是少,网易的论坛服务器就有30多台呢

  1. 永世的缘
   @卢松松

   这只是检查更新和验证用户登录的服务器IP。

 5. huangjun

  这些IP怎么用?

  1. 永世的缘
   @huangjun

   如果你不是想禁止别人玩QQ游戏,那么这些IP就没任何价值啦。

 6. FORECE

  这个怎么利用啊?

  1. 永世的缘
   @FORECE

   在路由或服务器上禁止。。。

 7. 小农夫

  博 主还真的是强悍呀,怎么弄到手的呀,让小农夫很好奇,更多的是佩服呀。

  1. 永世的缘
   @小农夫

   一部分是网上搜索的,一部分是自己亲自测试出来的。反正就是麻烦呀。。。

Leave a Comment